ag亚游国际集团|官方
您现在的位置:首页 >> 教师列表
当前教师总数:522人;未审:162人;

当前文件总数:2609件;未审:4件; 

 

教师搜索:

  姓 名 组 别 本次提交 已审文件 已发文件 未审文件 电话号码
  菅耀峰 教师 0 0 0 0 842207385@qq.com
  吴玉婷 教师 0 0 0 0 602792275@qq.com
  汪英 教师 -120 21 21 0 wy4202@126.com
  张晓婷 教师 0 0 0 0 474570742@qq.com
  王喜平 教师 3 3 3 0 w19141yr@126.com
  朱丹 教师 0 0 0 0 357641290@qq.com
  杨继霞 教师 0 0 0 0 1103154487@QQ.COM
  杨晓利 教师 0 0 0 0 775282584@qq.com
  王华林 教师 0 0 0 0 277524311@qq.com
  李红明 教师 0 0 0 0 5201314@qq.com
  万美玲 教师 7 9 9 0 25202239@qq.com
  赵慧娟 教师 3 3 3 0 846110637@qq.com
  邓晓星 教师 3 3 3 0 357641290@qq.com
  郭红叶 教师 0 0 0 0 277524311@qq.com
  孙琳琳 教师 -4 0 0 0 sunlinsky123@163.com
  李永峰 教师 0 0 0 0 130498522@qq.com
  赖丽红 教师 13 13 13 0 1314520@qq.com
  李冬 教师 0 0 0 0 ldwkyx@163.com
  白娟 教师 13 13 13 0 1314520@qq.com
  郭丽萍 教师 0 1 1 0 1136353964@qq.com
  田立勤 教师 -12 4 4 0 tlq73@126.com
  高荣 教师 7 7 7 0 375789029@qq.com
  高明 教师 0 0 0 0 503015280@qq.com
  银政清 教师 9 15 15 0 331963007@qq.com
  李爱霞 教师 8 9 9 0 57324018@qq.com
  郝荣兰 教师 13 13 13 0 haoronglan1989@sina.com
  边德荣 教师 -4 139 139 0 1173755950@qq.com
  张燕琴 教师 0 2 2 0 1737218508@qq.com
  董勇 教师 12 16 16 0 dongyong234@163.com
  郝海军 教师 0 0 0 0 28757053@qq.com

按本次发文数量排序 按部门排序 各栏目各部门发文统计

最新文件